Kijk mee! – Stichting Dierenlot

Stichting DierenLot komt op voor verwaarloosde, mishandelde en in de steek gelaten dieren in nood in Nederland. Dit doen wij door samen te werken met en hulp te bieden aan lokale en regionale dierenhulporganisaties.

De hulp die wij bieden bestaat o.a. financiële steun, de aanschaf van hulpmaterialen, mogelijk maken van operaties, uitbreiding en reparatie binnen de opvangcentra en het gratis in bruikleen geven van onze DierenLot dierenambulances. Inmiddels steunen wij ruim 300 dierenhulporganisaties, en rijden er circa 140 DierenLot dierenambulances rond waarmee dagelijks honderden dieren in nood geholpen worden!