Wat is een dierenambulance?

Een dierenambulance doet wat een gewone ambulance ook doet, maar dan voor dieren. Hierbij moet opgemerkt worden dat een dierenambulance in Nederland geen ontheffing heeft ten aanzien van bepaalde verkeersregels en dus een ‘gewone’ verkeersdeelnemer is. Bovendien hebben de medewerkers op een dierenambulance – in tegenstelling tot medewerkers op de ‘gewone’ ambulance – geen bevoegdheid te verdoven. Begin jaren zeventig verschenen de eerste mobiele hulpverleners voor dieren met een speciaal uitgeruste wagen. Veelal was dat een afgedankte reguliere ziekenwagen. Een dierenambulance biedt hulp aan zowel huisdieren als in het wild levende dieren.

De organisaties die dierenambulances op de weg brengen zijn afhankelijk van giften, donaties, collectes en soms subsidies. De meeste medewerkers zijn vrijwilligers. Er worden bijzondere eisen gesteld aan medewerkers. Zo werken veel dierenambulances 24 uur per dag en kan men in situaties terechtkomen die niet ongevaarlijk zijn.

In Nederland zijn een aantal dierenambulances onderdeel van De Dierenbescherming, andere zijn zelfstandig of lid van de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) of de Europese Federatie Dierenambulances (EFD). Ook de Stichting DierenLot stelt een aantal dierenambulances ter beschikking.