Wat zijn de taken van de dierenambulance?

De taken van een dierenambulance zijn onder meer:

  • Hulpverlening bij acute noodsituaties waar dieren bij betrokken zijn, zoals aanrijdingen en branden.
  • Dieren helpen die in onhandige situaties terecht zijn gekomen, zoals vogels in de schoorsteen, watervogels met loodvergiftiging of haakjes in hun bek door achtergelaten vistuig.
  • Het vervoer van mensen met hun huisdier naar en van de dierenarts, wanneer de mensen zelf geen vervoer hebben. Dit is meestal ook een bron van inkomsten voor de dierenambulance.
  • Het weghalen van kadavers van dieren van de openbare weg.
  • Het plaatsen van vangkooien ten behoeve van opvang van zwerfkatten.
  • Het regelen van crematie of begrafenis van een huisdier. Het eerste contact met een huisdierenuitvaartcentrum kan worden gelegd, en ook het vervoer kan worden verzorgd.
  • Educatie en voorlichting aan kinderen, scholen en soms ook volwassenen. Ook waar het gaat om wilde dieren die beschermd zijn.
  • Advies, ook aan mensen die zich zorgen maken om dieren die in het wild thuishoren.
  • Het ophalen en proberen thuis te brengen van zwerfdieren, al dan niet met behulp van een evt. geïmplanteerde chip.
  • Dieren zonder baas naar een asiel brengen en eventueel het dier voor de baas vervoeren naar de dierenarts.